Menu

Program konferencji

DZIEŃ 1. / Day 1. PIĄTEK / FRIDAY
08:00-15:30 WARSZTATY PRAKTYCZNE / PRACTICAL WORKSHOPS

 UCZESTNICY WARSZTATÓW OTRZYMAJĄ DODATKOWE PUNKTY EDUKACYJNE.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WARSZTATACH I OTRZYMANIA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
JEST REJESTRACJA NA WARSZTATY I NA KONFERENCJĘ 16 ADA WRAZ Z WNIESIENIEM OPŁATY KONFERENCYJNEJ

 WARSZTATY SALA „A”

 
08:00 - 09:30
rejestracjaDERMOSKOPIA - przypadki kliniczne - 1,5 pkt. edu.
 
 M.Sobjanek, M. Sławinska, M. Sikorska, A. Petranyuk         
 
09:45 - 11:15
rejestracjaDERMATOUROLOGIA - 1,5 pkt. edu.
 
M.Sobjanek, K. Swiątek, M. Konczalska
 
11:30 - 13:00
rejestracjaLEKI RECEPTUROWE - 1,5 pkt. edu.
 
11.30 - 11.45 Podłoża maściowe, ich właściwości i zasady doboru
M. Sznitowska
11.45 - 12.00 LekI recepturowe w najczęstszych dermatozach
A. Wilkowska
12.00 - 12.15 LekI recepturowe w świądzie
M. Lange
12.15 - 12.30 LekI recepturowe w AZS
R. J. Nowicki
12.30 - 12.45 Leki recepturowe w łysieniu
W. Barańska-Rybak
12.45 - 13.00 Leki recepturowe w grzybicach
A. Jaworek
 
13:15 - 15:15
rejestracjaDERMATOONKOLOGIA - 2 pkt. edu.
 
13.15 - 13.55 Jak postępować w ziarniaku grzybiastym i chłoniaku pierwotnym skóry CD30+?
M. Sokołowska-Wojdyło
13.55 - 14.35 Jak postępować z chorym na mastocytozę?
A. Lange
14.35 - 15.15 Leczenie nowotworów skóry, od konsensusu PTD do praktyki klinicznej
M. Sobjanek
 
WARSZTATY SALA „B”
 
 
 
08:00 - 09:30
rejestracjaPSYCHODERMATOLOGIA - 1,5 pkt. edu.
 
R. J. Nowicki, S. Barsow, M. Trzeciak, A. Opalska
 
09:30 - 11:30
rejestracjaDIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA W DERMATOLOGII - 2 pkt. edu.
 
Ocena nasilenia AZS
M. Trzeciak, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek
 
11:45 - 13:30
rejestracjaDERMATOLOGIA ESTETYCZNA - 1,45 pkt. edu.
 
11.45 - 13.00 A. Szczerkowska-Dobosz, W. Barańska-Rybak
13.00 - 13.30 Utrata wzroku – ciężkie powikłania naczyniowe po iniekcji wypełniacza R. Olszański
 
13:45 - 15:15
rejestracjaPOKRZYWKI - 1,5 pkt. edu.
 
13.45 - 14.05 Klasyfikacja 
E. Grubska-Suchanek
14.05 - 14.25 Rozpoznawanie, badania
M. Trzeciak
14.25 - 14.50 Terapia
Z. Brzoza
14.50 - 15.15 Leki p/histaminowe
J. Kruszewski

 
WARSZTATY SALA „C”
 
 
 
09:00 - 10:30
rejestracjaMODELOWANIE TWARZY kwasem hialuronowym + lifting nićmi PDO - 1,5 pkt. edu.
 
B. Rogowska, P. Rogowska
 
10:45 - 12:30
rejestracjaLECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH - 1,45 pkt. edu.
 
10.45 - 11.05 Diagnostyka USG chorób żył kończyn dolnych
G. Roter
11.05 - 11.25 Nieinwazyjne zabiegowe metody leczenia PNŻ
G. Roter
11.25 - 11.50 Mikroprzeszczepy skóry na owrzodzenia
D. Merholtz
11.50 - 12.10 Opatrunki przyspieszajace gojenie ran
D. Merholtz
12.10 - 12.30 Terapia tlenem hiperbarycznym
E. Arłukowicz
 
12:30 - 14:00
rejestracjaCzy mój pacjent z łuszczycą ma szanse na leczenie biologiczne? - 1,5 pkt. edu.
 
12.30 - 12.50 Chorzy z ciężką łuszczycą - leczenie klasyczne vs. leczenie biologiczne  
A. Szczerkowska-Dobosz 
12.50 - 13.10 Kwalifikacja do programu lekowego leczenia umiarkowanej lub ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej. Wskazówki "krok po kroku”
M. Stawczyk-Macieja
13.10 - 13.30 Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego u chorych leczonych w Klinice Dermatologii GUMed. Analiza przypadków własnych
I. Błażewicz
13.30 - 13.50 Jak leczyć łuszczycę u dzieci?
W. Baran
13.50 - 14.00 Czy mój pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do terapii biologicznej - Quiz
 
14:15 - 15:30
rejestracjaNEBULIZACJA - 1,15 pkt. edu.
 
M. Pirożyński, Z. Doniec
 
 
 
Gdynia 2

 


                                                                         15:30 - 18:55 INAUGURACJA / OPENING CEREMONY 16.ADA

15:30 - 16:00 I. SESJA INAUGURACYJNA / WELCOME PRESENTATIONS
Prezentacja Gości honorowych - prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)

16:00 - 16:25 Zmiany w obrębie skóry owłosionej głowy jako objaw chorób narządów wewnętrznych
prof. Lidia Rudnicka (Warszawa, Polska)

16:25 - 16:50  Interdysyplinarna terapia AZS
prof. Marek Kulus (Warszawa, Polska)

16:50 - 17:15  Uwarunkowania przyczynowe ciężkiego przebiegu AZS w wieku rozwojowym
prof. Maciej G. Kaczmarski (Bialystok, Polska)

17:15 - 17:40  Urticaria - new perspectives of treatment
prof. Clive Grattan (Norfolk, United Kingdom)

17:40 - 18:05  Czy pokrzywka przewlekła może być objawem innych chorób?
prof. Marcin Moniuszko (Białystok, Polska)

18:05 - 18:30  Rosacea - klinika i terapia
prof. Uladzimir Adaskevitch (Vitebsk, Belarus)

18:30 - 18:55  16 lat Akademii Dermatologii i Alergologii
prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa, Polska)

19.30 – 21.00 KOLACJA / DINNER


 

Gdynia 7
 

8.02.2020 DZIEŃ 2. / Day 2. SOBOTA / SATURDAY

07:00 – 09:00 II. POKAZ PRZYPADKÓW / CASE PRESENTATION
prof. M.Kulus , prof. W. Baran

07.00 - 07.10 Two clinical cases of different forms of porokeratosis in one family
A. Pankratov, O. Pankratov (Białoruś)

07.10 - 07.20 Histiocytoza z komórek Langerhansa
A. Yarmolik (Białoruś)

07.20 - 07.30 Dziecięca niesymetryczna osutka okolic zgięć stawowych – APEC
B. Smykała-Dziwisz, J. Zaryczański (Opole)

07.30 - 07.40 Powikłania po tatuażach.
P. Rogowska (Gdańsk)

07.40 - 07.50 Zmiany skórne i zajęcie naczyń w chorobie IgG4-zależnej
K. Lishchuk-Yakymovych (Lwów)

07.50 - 08.00 Łuszczyca u 4-letniej dziewczynki
M. Bednarska, J. Zaryczański (Opole)

08.00 - 08.10 Zmiany skórne w kawasaki shock syndrome u 2,5-letniej dziewczynki
A. Wodniak, J. Zaryczański (Opole)

08.10 - 08.20 Linijna IgA dermatoza
J. Czarny (Gdańsk)

08.20 - 08.30 Grzybica owłosionej skóry głowy
I. Błażewicz (Gdańsk)

08.30 - 08.40 Czerniak skóry małżowiny usznej - dwa przypadki o różnej lokalizacji
A. Petranyuk (Gdańsk)

08.40 - 08.50 Rhinophyma
M. Michalik (Warszawa)

08.50 - 09.00 OnychoPsA
G. Roter (Gdańsk)

09:00 - 12:00  III. DERMATOLOGIA BEZ GRANIC/ DERMATOLOGY WITHOUT BORDERS
prof. I.E.Torshina , prof. W.Baran

09.00 - 09.15 Relacje lekarza i pacjentów z objawami skórnymi i alergicznymi
R. Pukalyak, K.Lishchuk-Yakymovych (Lwów - Ukraina)

09.15 – 09.30 European approaches to the diagnosis of syphilis, focus on MTCT (congenital syphilis)
O. Pankratov, A. Pankratov (Mińsk - Białoruś)

09.30 – 09.45 Interdisciplinary interaction in the diagnosis of Bourneville-Pringle disease
I. Torshina (Smoleńsk - Rosja)

09.45 - 10.00 Rola immunoglobuliny E w pokrzywce przewlekłej i innych chorobach skóry – implikacje terapeutyczne
B. Panaszek (Wrocław)

10.00 – 10.15 Rola bariery skóry i konsekwencje jej defektów
D. Gutowska-Owsiak (Gdańsk)

10.15 – 10.30 Zapalenie pieluszkowe
 W. Baran (Wrocław)

10.30 – 10.45 Mycoses
A. Sergeev (Moskwa – Rosja)

10.45 – 11.00 Znaczenie S. aureus w AZS update 2019
A. Sybilski (Warszawa)

11.00 - 11.15 Wielooporne gronkowce skórne
A. Samet (Gdańsk)

11.15 - 11.30 Leczenie Atopowego Zapalenia Skóry
M. Czarnecka - Operacz (Poznań)

11.30 – 11.45 Body mass index correlation with cutaneous condition
M. R. Kupfere (Riga – Łotwa)

11.45 – 12.00 Dyskusja Q&A

12:00 – 14:15 IV. ALERGOLOGIA BEZ GRANIC /ALLERGOLOGY WITHOUT BORDERS
prof. B.Rogala, prof. M. Kupczyk
   

12.00 - 12.15 Alergia na penicylinę – skala problemu
M. Chełmińska (Gdańsk)

12.15 - 12.30 Immunoterapia alergenowa vs. Terapia biologiczna – co wybrać i kiedy
B. Rogala (Katowice)

12.30 - 12.45 Europejskie i Polskie serie do testów płatkowych – co się zmieniło w 2019 roku
R. Śpiewak (Kraków)
 
12.45 - 13.00 Wpływ zmian klimatu na występowanie chorób alergicznych
R. Gawlik (Katowice)
 
13.00 - 13.15 Fenotypy nadwrażliwości na NLPZ w pokrzywce przewlekłej i możliwości uzyskania tolerancji leków
B. Panaszek (Wrocław)

13.15 - 13.30 Przewlekła pokrzywka – diagnostyka i terapia z uwzględnieniem terapii biologicznych
M. Kupczyk (Łódź)

13.30 - 13.45 Aktualne metody terapii alergii oczu
P. Lipowski (Gdańsk)

13.45 - 14.00 The prevalence of traditional and e-smoking with symptoms of respiratory diseases in student-athletes from Grodno
A. Shpakou (Grodno)

14.00 - 14.15 Dyskusja Q&A

14:15 – 15:00 LUNCH & EXHIBITS

15:00 – 17:00 V. PSORIASIS
prof. D.Krasowska , prof. A.Reich

15.00 - 15.15 Epigenetyka łuszczycy
B. Nedoszytko (Gdańsk)

15.15 - 15.30 Dlaczego wykwity łuszczycowe pojawiają się w tej samej lokalizacji?
A. Owczarczyk-Saczonek (Olsztyn)
 
15.30 - 15.45 Łuszczyca jako choroba ogólnoustrojowa
D. Khvorik (Grodno)
 
15.45 - 16.00 Łuszczyca stawowa
A. Szczerkowska - Dobosz (Gdańsk)
 
16.00 - 16.15 Iksekizumab w leczeniu łuszczycy - doświadczenia własne
A. Wilkowska (Gdańsk)
 
16.15 - 16.30 Leki biologiczne
A.Pietrzak (Lublin)
 
16.30 - 16.45 Przyszłość leczenia łuszczycy
A. Reich (Rzeszów)
 
16.45 - 17.00 Dyskusja Q&A
 
17.00 - 17.30 PRZERWA KAWOWA

17:30 – 19:00 VI. CO NOWEGO? / WHAT’S NEW?

17.30 - 17.45 Co nowego w alergologii?
J. Kruszewski (Warszawa)

17.45 - 18.00 Pokrzywka - w świetle doświadczeń i wytycznych
Z. Brzoza (Opole)

18.00 - 18.15 Co nowego w dermatologii?
A. Kaszuba (Łódź)

18.15 - 18.30 Leczenie fotodynamiczne
Z. Swacha (Warszawa)

18.30 - 18.45 Co nowego w leczeniu trądziku
W. Barańska - Rybak (Gdańsk)

18.45 - 19.00 Aktualne rekomendacje postępowania w toczniu rumieniowatym układowym
Z. Zdrojewski (Gdańsk)

19.00 - 19.15 Nowe leki w terapii AZS
D. Krasowska (Lublin)

19.15 - 19.30 Pierwsze intrdyscyplinarne rekomendacje leczenia AZS
R.J. Nowicki (Gdańsk)

 

Gdynia 6


9.02.2020  DZIEŃ 3. / Day 3. NIEDZIELA / SUNDAY

XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO / XXVII WORLD SICK DAY

 

10.00 - 13:15  VII. SESJA NIEDZIELNA / SUNDAY SESSION - WORLD SICK DAY
prof. R.J. Nowicki

10.00 – 10.15 Jak się modlić?
S. Patrycja Misjonarka Terezjanka
 
10.15 – 10.45 Terapeutyczny wymiar muzyki w ujęciu filozoficzno-teologicznym
ks. prof. J. Bramorski
 
10.45 – 11.00 Choroby współczesności
ks. B. Kwiatkowski
 
11.00 – 11.20 Medycyna na drodze do Santiago – czyli uzdrowienie dzięki łasce Bożej
ks. dr J. Uchwat
 
11.20 – 11.40 Pielgrzymka do Chin
ks. dr K. Szerszeń
 
11.40 – 12.00 Moje podróże
S. Karin
 
12.00 – 12.20 Wieża Babel
ks. prof. G. Szamocki
 
12.20 – 12.35 Kościół - media : istota niezrozumienia
ks. prof. J. Turkiel
 
12.35 – 12.50 Misjonarz w Ameryce Południowej
ks. dr N. Skuras
 
12.50 – 13.05 Sodomski grzech wołający o pomstę do nieba, czyli którym przekazaniem jest przykazanie szóste?
mgr M. Mielniczuk

13.05 – 13.15 Dyskusja i zakończenie 16 ADA18.00

infarma2440