Menu

Program konferencji

DZIEŃ 1. / Day 1. PIĄTEK / FRIDAY
08:00-15:30 WARSZTATY PRAKTYCZNE / PRACTICAL WORKSHOPS

 

 WARSZTATY SALA „A”

 
08:00-09:30
rejestracjaDERMOSKOPIA - przypadki kliniczne
 
 M.Sobjanek, M. Sławinska, M. Sikorska, A. Petranyuk          
 
09:45-11:15
rejestracjaDERMATOUROLOGIA
 
M.Sobjanek, K. Swiątek, M. Konczalska
 
11:30-13:00
rejestracjaLEKI RECEPTUROWE
 
Podłoża maściowe, ich właściwości i zasady doboru
M. Sznitowska
LekI recepturowe w najczęstszych dermatozach
A. Wilkowska
LekI recepturowe w świądzie
M. Lange
LekI recepturowe w AZS
J. Nowicki
Leki recepturowe w łysieniu
W. Barańska-Rybak
Leki recepturowe w grzybicach
A. Jaworek
 
13:15-15:15
rejestracjaDERMATOONKOLOGIA
 
Jak postępować w ziarniaku grzybiastym i chłoniaku pierwotnym skóry CD30+?
M. Sokołowska-Wojdyło
Jak postępować z chorym na mastocytozę?
A. Lange
Leczenie nowotworów skóry, od konsensusu PTD do praktyki klinicznej
M. Sobjanek
 
WARSZTATY SALA „B”
 
08:00-09:30
rejestracjaPSYCHODERMATOLOGIA
 
R. J. Nowicki, S. Barsow, M. Trzeciak, A. Opalska
 
09:30-11:30
rejestracjaDIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA W DERMATOLOGII
 
M. Trzeciak, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek
 
11:45-13:30
rejestracjaDERMATOLOGIA ESTETYCZNA
 
A. Szczerkowska-Dobosz, W. Barańska-Rybak
Utrata wzroku – ciężkie powikłania naczyniowe po iniekcji wypełniacza
R. Olszański
 
13:45- 15:15
rejestracjaPOKRZYWKI
 
Klasyfikacja 
E. Grubska-Suchanek
Rozpoznawanie, badania
M. Trzeciak
Terapia
Z. Brzoza
Leki p/histaminowe
J. Kruszewski

 
WARSZTATY SALA „C”
 
09:00-10:30
rejestracjaMODELOWANIE TWARZY kwasem hialuronowym + lifting nićmi PDO
 
A. Szczerkowska-Dobosz, P. Rogowska
 
10:45-12:30
rejestracjaLECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH
 
Diagnostyka USG chorób żył kończyn dolnych
G. Roter
Nieinwazyjne zabiegowe metody leczenia PNŻ
G. Roter
Mikroprzeszczepy skóry na owrzodzenia
D. Merholtz
Opatrunki przyspieszajace gojenie ran
D. Merholtz
Terapia tlenem hiperbarycznym
E. Arłukowicz
 
12:30-14:00
rejestracjaCzy mój pacjent z łuszczycą ma szanse na leczenie biologiczne?
 
Chorzy z ciężką łuszczycą - leczenie klasyczne vs. leczenie biologiczne  
A. Szczerkowska-Dobosz 
Kwalifikacja do programu lekowego leczenia umiarkowanej lub ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej. Wskazówki "krok po kroku”
M. Stawczyk-Macieja
Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego u chorych leczonych w Klinice Dermatologii GUMed. Analiza przypadków własnych
I. Błażewicz
Jak leczyć łuszczycę u dzieci?
W. Baran
Czy mój pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do terapii biologicznej - Quiz
 
14:15-15:30
rejestracjaNEBULIZACJA
 
M. Pirożyński, Z. Doniec
 
Gdynia 2

 


16:30 - 20:30 INAUGURACJA / OPENING CEREMONY 16.ADA

16:30 - 17:00 I. SESJA INAUGURACYJNA / WELCOME PRESENTATIONS
Prezentacja Gości honorowych - prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)

17:00 - 17:20 Zmiany w obrębie skóry owłosionej głowy jako objaw chorób narządów wewnętrznych
prof. Lidia Rudnicka (Warszawa)

17:20 - 17:40  Uwarunkowania przyczynowe ciężkiego przebiegu AZS w wieku rozwojowym
prof. Maciej G. Kaczmarski (Bialystok)

17:40 - 18:00  Interdysyplinarna terapia AZS
prof. Marek Kulus (Warszawa)

18:20 - 18:40  Rosacea - klinika i terapia
prof. Uladzimir Adaskevitch (Vitebsk)

18:40 - 19:00  Czy pokrzywka przewlekła może być objawem innych chorób?
prof. Marcin Moniuszko (Białystok)

19:30 - 20:30  16 lat Akademii Dermatologii i Alergologii
prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)

20.30 – 22.00 KOLACJA / DINNER


 

Gdynia 7
 

8.02.2020 DZIEŃ 2. DAY 2. SOBOTA / SATURDAY

07:10 – 09:45 II. POKAZ PRZYPADKÓW / CASE PRESENTATION

Two clinical cases of different forms of porokeratosis in one family
Pankratov, O. Pankratov (Białoruś)

Histiocytoza z komórek Langerhansa
A. Yarmolik (Białoruś)

Dziecięca niesymetryczna osutka okolic zgięć stawowych – APEC
B. Smykała-Dziwisz, J. Zaryczański (Opole)

Zmiany skórne i zajęcie naczyń w chorobie IgG4-zależnej
K. Lishchuk-Yakymovych (Lwów)

Łuszczyca u 4-letniej dziewczynki
M. Bednarska, J. Zaryczański (Opole)

Zmiany skórne w kawasaki shock syndrome u 2,5-letniej dziewczynki
A. Wodniak, J. Zaryczański (Opole)

09:45 - 12:15  III. DERMATOLOGIA BEZ GRANIC/ DERMATOLOGY WITHOUT BORDERS

09.45 – 10.00 European approaches to the diagnosis of syphilis, focus on MTCT (congenital syphilis)
O. Pankratov, A. Pankratov (Mińsk - Białoruś)

10.00 – 10.15 Interdisciplinary interaction in the diagnosis of Bourneville-Pringle disease

I. Torshina (Smoleńsk - Rosja)

10.15 - 10.35 Rola immunoglobuliny E w pokrzywce przewlekłej i innych chorobach skóry – implikacje terapeutyczne
B. Panaszek (Wrocław - Polska)

10.35 – 10.55 Rola bariery skóry i konsekwencje jej defektów
D. Gutowska-Owsiak (Oxford – Gdańsk)

10.55 – 11.10 Zapalenie pieluszkowe
 W. Baran (Wrocław – Polska)

11.10 – 11.25 Mycoses
A. Sergeev (Moskawa – Rosja)

11.25 – 11.40 Znaczenie S. aureus w AZS update 2019
A. Sybilski (Warszawa – Polska)

11.40 – 11.55 Body mass index correlation with cutaneous condition
M. R. Kupfere (Riga – Łotwa)

11.55 – 12.15 Dyskusja

12:15 – 14:15 IV. ALERGOLOGIA BEZ GRANIC /ALLERGOLOGY WITHOUT BORDERS
prof. J. Kruszewski, prof. M. Kupczyk
         

Relacje lekarza i pacjentów z objawami skórnymi i alergicznymi
R. Pukalyak, K. Lishchuk-Yakymovych (Lwów)

Europejskie i Polskie serie do testów płatkowych – co się zmieniło w 2019 roku
R. Śpiewak (Kraków)
 
Immunoterapia alergenowa vs. Terapia biologiczna – co wybrać i kiedy
B. Rogala (Katowice)
 
Fenotypy nadwrażliwości na NLPZ w pokrzywce przewlekłej i możliwości uzyskania tolerancji leków
B. Panaszek (Wrocław)

Przewlekła pokrzywka – diagnostyka i terapia z uwzględnieniem terapii biologicznych
M. Kupczyk (Łódź)

Alergia na penicylinę – skala problemu
M. Chełmińska (Gdańsk)
 
Wpływ zmian klimatu na występowanie chorób alergicznych
R. Gawlik (Katowice)
 
Aktualne metody terapii alergii oczu
P. Lipowski (Gdańsk)

The prevalence of traditional and e-smoking with symptoms of respiratory diseases in student-athletes from Grodno
A. Shpakou (Grodno)

14:15 – 15:00 LUNCH & EXHIBITS

15:00 – 17:30 V. PSORIASIS

Dlaczego wykwity łuszczycowe pojawiają się w tej samej lokalizacji?
Owczarczyk-Saczonek (Olsztyn)
 
Łuszczyca jako choroba ogólnoustrojowa
D. Khvorik (Grodno)

17:30 – 19:30 VI. CO NOWEGO? / WHAT’S NEW?

Zapalenie pieluszkowe
W. Baran (Wrocław)

Znaczenie S. aureus w AZS update 2019
A. Sybilski (Warszawa)

Pierwsze interdyscyplinarne rekomendacje leczenia AZS
R. J. Nowicki (Gdańsk)

Gdynia 6


9.02.2020  DZIEŃ 3. DAY 3. NIEDZIELA / SUNDAY

XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO / XXVII WORLD SICK DAY

 

10.00 - 13:15  VII. SESJA NIEDZIELNA / SUNDAY SESSION - WORLD SICK DAY
prof. R.J. Nowicki

10.00 – 10.15 Jak się modlić?
S. Patrycja Misjonarka Terezjanka
 
10.15 – 10.45 Czy muzyka kościelna uzdrawia?
ks. prof. J. Bramorski
 
10.45 – 11.00 Choroby współczesności
ks. B. Kwiatkowski
 
11.00 – 11.20 Medycyna na drodze do Santiago – czyli uzdrowienie dzięki łasce Bożej
ks. dr J. Uchwat
 
11.20 – 11.40 Pielgrzymka do Chin
ks. dr K. Szerszeń
 
11.40 – 12.00 Moje podróże
S. Karin
 
12.00 – 12.20 Wieża Babel
ks. prof. G. Szamocki
 
12.20 – 12.35 Stary Testament o chorych
ks. prof. J. Turkiel
 
12.35 – 12.50 Misjonarz w Ameryce Południowej
ks. dr N. Skuras
 
12.50 – 13.05 Sodomski grzech wołający o pomstę do nieba, czyli którym przekazaniem jest przykazanie szóste?
mgr M. Mielniczuk

13.05 – 13.15 Dyskusja i zakończenie 16 ADA